O nas

RADMOR S.A. to firma o długoletniej historii i znakomitych tradycjach, sięgających 1947 roku. Przez lata swojego istnienia firma dynamicznie rozwijała się, rozszerzała asortyment produkowanych urządzeń i świadczonych usług. Ciągłe rozwijanie nowych konstrukcji, utrzymujących się na najwyższym światowym poziomie, nierzadko będących konstrukcjami awangardowymi, miało swoje odzwierciedlenie w licznych patentach, międzynarodowych nagrodach oraz wyróżnieniach. Spółka osiągała znaczące sukcesy w takich dziedzinach jak: elektronika morska (miedzy innymi: logi, wszelkiego typu echosondy, radionamierniki), sprzęt powszechnego użytku (słynna „wieża Hi-Fi RADMORU”), sprzęt łączności UKF (przeznaczony dla różnych odbiorców, poczynając od wojska poprzez Policję, Służby Więzienne, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, Koleje, Łączność Morską, oraz Telekomunikację itd.).

W tym samym czasie laboratorium dynamicznie rozwijało swoje zaplecze sprzętowe, zakres i poziom świadczonych usług, jednocześnie zatrudniając pracowników o najwyższych kwalifikacjach i doświadczeniu.

Spółka RADMOR S.A. stała się największym polskim producentem sprzętu radiokomunikacji ruchomej UKF FM - oferuje radiotelefony doręczne, przewoźne i stacjonarne, (między innymi wojskowe radiostacje osobiste, plecakowe i przewoźne) radiomodemy i moduły transmisji danych oraz wiele innych środków łączności i komunikacji, dla klientów krajowych jak i zagranicznych.

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz NATO pojawiły się nowe uwarunkowania prawne, które spowodowały zupełnie inne podejście do problemu badań i certyfikacji wyrobów.

W związku z tym Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu procesu akredytacji laboratorium. Zainwestowano niebagatelne środki finansowe w szkolenia oraz modernizację i unowocześnienie wyposażenia badawczego naszego laboratorium.

Jedną ze zmian wynikłych z celu, jakim było uzyskanie akredytacji były zmiany organizacyjne

W roku 2000 Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Spółki RADMOR S.A. powołał Laboratorium Badawcze w miejsce Działu Badań Laboratoryjnych. Kolejną istotną zmianą organizacyjną dotyczącą laboratorium było jego wydzielenie ze struktury Biura Zapewnienie Jakości Spółki. Od września 2007 roku Laboratorium Badawcze jest samodzielnym działem w strukturze Spółki i podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu RADMOR S.A.

W roku 2008 złożono wniosek do Polskiego Centrum Akredytacji o udzielenie Laboratorium Badawczemu akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Od początku roku 2010 Laboratorium Badawcze świadczy Klientom swoje usługi już jako laboratorium akredytowane.