Badania z Zakresu Akredytacji Laboratorium Badawczego 

Badania radiokomunikacyjne

Z racji głównego profilu działalności RADMOR S.A., jako największego w Polsce producenta sprzętu radiokomunikacji ruchomej UKF FM Laboratorium Badawcze posiada wielkie doświadczenie dotyczące badań radiokomunikacyjnych urządzeń UKF FM. Przez lata swojej działalności pracownie laboratorium wykonywały badania radiotelefonów noszonych, przewoźnych oraz stacjonarnych zgodnie z polskimi oraz europejskimi normami. Obecnie, na skutek przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, normą, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych UKF FM, której spełnienie jest konieczne do spełnienia wymagań zasadniczych UE (dyrektywy 99/5/WE - RTT&E) jest norma PN-ETSI EN 300 086-1 V1.4.1:2011. Nasze Laboratorium Badawcze jest akredytowane na wykonywanie badań zgodnie z niniejszą normą dla urządzeń z rozłączalną anteną.

W naszych pracach wykorzystujemy stanowiska badawcze, zbudowane w oparciu o nowoczesne wyposażenie pomiarowe: – testery radiokomunikacyjne, generatory wysokiej częstotliwości, mierniki mocy, analizatory widma, oscyloskopy. Przyrządy są dostarczane do Laboratorium poprzez krajowych przedstawicieli uznanych w świecie producentów, jak ROHDE&SCHWARZ, AGILENT, TEKTRONIX. Wyposażenie to jest dodatkowo wspomagane aplikacjami, wykorzystującymi środowisko LabVIEW, wykonanymi przez pracowników laboratorium. Tworzy się w ten sposób kompletne systemy pomiarowe, pozwalające na automatyczne wykonywanie pomiarów wraz z dokonywaniem szczegółowych zapisów.

        

Badania mechaniczne

W naszym Laboratorium Badawczym wykonujemy następujące badania mechaniczne:

 • Badania odporności i wytrzymałości na wibracje sinusoidalne (zgodnie z NO-06-A107 oraz PN-EN 60068-2-6)
 •  Badania odporności i wytrzymałości na udary mechaniczne (zgodnie z NO-06-A107 oraz PN-EN 60068-2-27)
 •  Badania wytrzymałości na narażenia transportowe (zgodnie z NO-06-A107)
 •  Badania wytrzymałości na spadki swobodne (zgodnie z NO-06-A107 oraz PN-EN 60068-2-31)

Dysponujemy nowoczesnym wyposażeniem badawczym pozwalającym na wykonanie wyżej wymienionych badań w szerokim zakresie. Urządzeniem, z którego jesteśmy szczególnie dumni jest nowoczesna wstrząsarka wibracyjna V850-440 firmy LING DYNAMIC SYSTEM, zakupiona i zainstalowana w laboratorium w roku 2005. Dzięki stałemu doskonaleniu kwalifikacji pracowników laboratorium oraz uzupełnieniu oprogramowania DACTRON sterującego wstrząsarką, dysponujemy jednym z najnowocześniejszych w Polsce systemów do badań odporności i wytrzymałości urządzeń na wibracje.

                        

Badania klimatyczne

W naszym Laboratorium Badawczym wykonujemy następujące badania klimatyczne: 

 • Badania odporności i wytrzymałości na działanie niskich temperatur otoczenia (zgodnie z NO-06-A107 oraz PN-EN 60068-2-1)
 • Badania odporności i wytrzymałości na działanie wysokich temperatur otoczenia (zgodnie z NO-06-A107 oraz PN-EN 60068-2-2)
 •  Badania odporności i wytrzymałości na działanie wilgoci (zgodnie z NO-06-A107, PN-EN 60068-2-30 oraz PN-EN 60068-2-78)
 •  Badania wytrzymałości na zmiany temperatury i szoki termiczne (zgodnie z NO-06-A107, PN-EN 60068-2-14, próby Na i Nb)
 •  Badania odporności i wytrzymałości na osady kondensacyjne - szron i rosę (zgodnie z NO-06-A107)

Do przeprowadzenia badań wykorzystujemy dwie komory klimatyczne:

 • komora klimatyczna CH 1600 CES produkcji firmy ANGELANTONI
 • komora klimatycza VCS 7080 - 10 produkcji VOTSCH
Komory klimatyczne pozwalają  na uzyskanie temperatury otoczenia z zakresu od -70°C do +180°C, szybkość zmian temperatury wewnątrz komory dochodzi do 10K / minutę.

Pojemność naszych komór klimatycznych pozwala na swobodnie umieszczenie w nich obiektów o wymiarach 50cm x 50cm x 50cm i masie do 150kg.

Co ważne nasze komory klimatyczmne pracują w tzw. "obiegu zamkniętym", przez co do wykonywania badań nie jest wykorzystywana bieżąca woda.

                            

Badania szczelności

Nasze laboratorium posiada również akredytację na wykonywanie badań szczelności (hermetyczność, kroploszczelność, bryzgoszczelność oraz strugoszczelność a także badania odporności obudów urządzeń na wnikanie osiadającego pyłu). Badania te pozwalają na określenie stopnia ochrony badanej obudowy (kod IP).  

                                                                                 

Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Posiadamy profesjonalne wyposażenie, pozwalające na testowanie badanych obiektów w zakresie:

 • Odporności urządzeń na zakłócenia wprowadzane poprzez przyłącze zasilania, zgodnie z normami PN-EN 61000-4-4, -5, -11
 •  Poziomu emisji zakłóceń przewodzonych poprzez złącze zasilania, zgodnie z normami PN-EN 55022 oraz NO-06-A500
 • Poziomu emisji na złączu antenowym nadajników i odbiorników zgodnie z procedurą PCE-03 normy NO-06-A500
 • Odporności urządzeń na wyładowania elektrostatyczne, zgodnie z PN-EN 61000-4-2 w zakresie do 15kV

Jako wyposażenie pomiarowe w laboratorium wykorzystujemy wysokiej klasy urządzenia firm TESEQ (SCHAFFNER) oraz ROHDE&SCHWARZ. Wyposażenie pomiarowe jest również wspomagane aplikacjami, dostarczonymi bezpośrednio przez producenta lub wytworzonymi przez pracowników laboratorium.