Badania spoza Zakresu Akredytacji Laboratorium

Badania radiokomunikacyjne

Coraz częściej na rynku pojawiają urządzenia radiokomunikacyjne, pracujące w paśmie 2,4GHz. Są to zarówno aplikacje wojskowe, jak i "cywilne" - tzw. powszechnego zastosowania. Wprowadzenie do obrotu urządzeń radiokomunikacyjnych z pasma 2,4GHz powoduje również konieczność wykonania stosownych badań, potwierdzających spełnienie przez nie wymaganych norm.

Nasze Laboratorium Badawcze może wykonać badania urządzeń radiokomunikacyjnych, które pracują w paśmie 2,4GHz wg następujących norm:

  • PN-ETSI EN 300 440-1 V1.6.1: 2011
  • PN-ETSI EN 300 328 V1.4.1: 2005

W naszych pracach wykorzystujemy stanowiska badawcze, zbudowane w oparciu o nowoczesne wyposażenie pomiarowe: – testery radiokomunikacyjne, generatory wysokiej częstotliwości, mierniki mocy, analizatory widma, oscyloskopy. Przyrządy są dostarczane do Laboratorium poprzez krajowych przedstawicieli uznanych w świecie producentów, jak ROHDE&SCHWARZ, AGILENT, TEKTRONIX. Wyposażenie to jest dodatkowo wspomagane aplikacjami, wykorzystującymi środowisko LabVIEW, wykonanymi przez pracowników laboratorium. Tworzy się w ten sposób kompletne systemy pomiarowe, pozwalające na automatyczne wykonywanie pomiarów wraz z dokonywaniem szczegółowych zapisów.

Badania mechaniczne

Dysponujemy nowoczesnym wyposażeniem badawczym pozwalającym na wykonanie wyżej wymienionych badań w szerokim zakresie. Urządzeniem, z którego jesteśmy szczególnie dumni jest nowoczesna wstrząsarka wibracyjna V850-440 firmy LING DYNAMIC SYSTEM, zakupiona i zainstalowana w laboratorium w roku 2005. Dzięki stałemu doskonaleniu kwalifikacji pracowników laboratorium oraz uzupełnieniu oprogramowania DACTRON sterującego wstrząsarką, dysponujemy jednym z najnowocześniejszych w Polsce systemów do badań odporności i wytrzymałości urządzeń na wibracje.

Wstrząsarka wibracyjna pozwala także na wykonanie szeregu badań spoza zakresu akredytacji laboratorium. Szczególnie atrakcyjną ofertą dla naszych Klientów są badania odporności i wytrzymałości na działanie wibracji losowych (typu RANDOM) - zgodnie z:

  • MIL-STD 810F, G.
  • PN-EN 60068-2-64.
  • NO-06-A107

Atrakcyjną ofertą są również tzw. badania mieszane (wibracje typu SOR - SINE ON RANDOM). Badanie tego rodzaju są często wykonywane w przemyśle motoryzacyjnym, co zważywszy na ogromną skalę produkcji daje duże możliwości naszego dalszego rozwoju.

Badania klimatyczne

Komory klimatyczne pozwalają  na uzyskanie temperatury otoczenia z zakresu od -70°C do +180°C, szybkość zmian temperatury wewnątrz komory dochodzi do 10K / minutę.

Badania mogą być również wykonywane wykorzystujac profil temperaturowy przygotowany przez Klienta.

Pojemność naszych komór klimatycznych pozwala na swobodnie umieszczenie w nich obiektów o wymiarach 50cm x 50cm x 50cm i masie do 150kg.

Co ważne nasze komory klimatyczmne pracują w tzw. "obiegu zamkniętym", przez co do wykonywania badań nie jest wykorzystywana bieżąca woda.


Badania inne

Oczywiście badania, które figurują w zakresie akredytacji laboratorium nie wyczerpują całego zakresu badań przez nas wykonywanych. Ważną z punktu widzenia Spółki RADMOR S.A. dziedziną badań są tzw. badania eksploatacyjne radiotelefonów i radiostacji doręcznych i plecakowych. Badania tego rodzaju są wykonywane w terenie otwartym i dotyczą maksymalnych zasięgów działania urządzeń. Wykorzystanie przy badaniach tego rodzaju odbiorników GPS wraz z mapami cyfrowymi pozwala na precyzyjną lokalizację punktów terenowych, a co za tym idzie precyzyjny pomiar zasięgów.