System Zarządzania

W dniu 23 grudnia 2009 roku Polskie Centrum Akredytacji (PCA) podjęło decyzję o udzieleniu akredytacji o numerze AB 1132 dla Laboratorium Badawczego. Tym samym PCA uznało, że wdrożony w naszym laboratorium system zarządzania spełnia wszystkie wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, zaś nasi pracownicy, stanowiący personel laboratorium, są biegli i kompetentni do wykonywania badań wymienionych w Zakresie Akredytacji laboratorium

Akredytację posiadamy od dnia 11 stycznia 2010 roku.

Informacje o Laboratorium sa zamieszczone na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.